ppoż

Instalacje hydrantowe i przeciwpożarowe

Instalacje hydrantowe – są to sieci wodne doprowadzające wodę do celów ochrony przeciwpożarowej. Konieczność ich stosowania, zasady budowy, wyposażania oraz przeglądów wynika z:
Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. 121 z 2003r. poz. 1138 i 1139 oraz PN-EN 671-3.

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe muszą zapewnić możliwość szybkiej oraz skutecznej akcji na wypadek wybuchu pożaru w chronionym obiekcie. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą zapewnić dostawę wody gaśniczej w niezbędnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe dzielą się na instalacje zewnętrzne do gaszenia pożarów na zewnątrz chronionych obiektów i w terenie otwartym oraz instalacje wewnętrzne do gaszenia pożarów wewnątrz chronionych obiektów.

Firma B&B Polska w oparciu o wyżej wymienione przepisy stosując aprobowane przez CNBOP i ITB materiały i urządzenia świadczy usługi związanych z instalacjami hydrantowymi.

Serwis obsługa basenów w mazowieckim B&B Polska

Serwisowanie basenów i czyszczenie w Warszawie i woj. Mazowieckim B&B Polska

B&B Polska - Serwis któremu można zaufać