Oferta

Zakres oferowanych przez B&B Polska usług to głównie obsługa techniczna wraz z konserwacją Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności:

1. Prowadzenie ciągłego procesu:

 • Obiegu wody.
 • Filtracji wody.
 • Koagulacji wody.
 • Podgrzewania wody.
 • Uzupełniania obiegu świeżą wodą.
 • Dezynfekcji wody.

2. Prowadzenie cyklicznego procesu:

 • Płukanie filtrów.
 • Likwidacja glonów.
 • Odsysanie zanieczyszczeń z dna niecek basenu za pomocą profesjonalnego odkurzacza podwodnego.

3. Dodatkowo:

 • Obsługa i konserwacja wymienników ciepła: CO, CT, CWU parametrów wysokich jak i niskich.
 • Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła.
 • Czyszczenie mechaniczne kanalizacji.
 • Wymiana rur.
 • Usługi hydrauliczne.
 • Obsługa i konserwacja systemów monitoringów, systemów detekcji LPG jak
  i CO2.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, przeglądy techniczne wraz z pomiarami za pomocą atestowanych urządzeń pomiarowych.
 • Usługi mikrokoparką.

Serwis obsługa czyszczenie filtrów basenowych w mazowieckim B&B Polska

Serwis obsługa basenów w mazowieckim B&B Polska

Serwisowanie basenów i czyszczenie w Warszawie i woj. Mazowieckim B&B Polska

B&B Polska - Serwis któremu można zaufać